Chi tiết:

NGUYỄN THỊ HÀ (850519)

Công việc mong muốn: Chăm bé, người già, việc nhà
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1979
Thời gian làm việc: Ở lại đêm ngắn hạn lương cao
Nơi thường trú: Phước An - Phước Vinh
Kinh nghiệm đã làm:: Từng chăm người già, việc nhà
Trình độ: : 9/12
Top