Chi tiết:

LƯƠNG THỊ ÁNH (880519)

Công việc mong muốn: Giúp việc nhà
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1977
Thời gian làm việc: Làm 1 buổi sách hoặc chiều
Nơi thường trú: KP6 - Bảo An
Kinh nghiệm đã làm:: Từng giúp việc nhà tự do
Trình độ: : 7/12
Top