Chi tiết:

MAI THI THU CÚC (1640519)

Công việc mong muốn: Dọn dẹp, tạp vụ
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1976
Thời gian làm việc: 6h - 11h
Nơi thường trú: 128/11A Trần Phú
Kinh nghiệm đã làm:: Phục vụ nhà hàng, buôn bán
Trình độ: : 6/12
Top