Chi tiết:

LÊ ANH BẰNG (1660519)

Công việc mong muốn: Làm phục vụ
Giới tính: Nam
Năm sinh: 2002
Thời gian làm việc: Thoải mái
Nơi thường trú: Vạn Phước
Kinh nghiệm đã làm:: Từng phụ quán
Trình độ: : 11/12
Top