Chi tiết:

TRẦN THỊ THU THỦY (1680519)

Công việc mong muốn: Pha chế, phục vụ, bán hàng
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1994
Thời gian làm việc: 7h - 6h, 7h tối
Nơi thường trú: Mỹ Hải
Kinh nghiệm đã làm:: bán hàng Lương Sơn
Trình độ: : 11/12
Top