Chi tiết:

LÊ THỊ XUÂN THÌN (1690519)

Công việc mong muốn: Bán hàng
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1999
Thời gian làm việc: 7h - 17h
Nơi thường trú: 93 Thống nhất
Top